Књижевна историја, као један од водећих научних часописа у Србији, представља простор за представљање врхунских научних резултата и иновативних интердисциплинарних истраживања, за јачање међународне сарадње у области науке о књижевности и славистичких студија, и за унапређивање стандарда и квалитета академског писања. Редакција часописа посебну пажњу поклања и поштовању принципа транспарентности у раду и отворености за све заинтересоване ауторе и ауторке.

Према Категоризацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја за 2022. годину, часопис Књижевна историја спада у категорију М23.

 

 

 

 

 

 

 

    

   

   

 Тренутни број

Год. 55 Бр. 180 (2023)

НАСЛЕЂЕ МОДЕРНИЗМА: Станислав Краков (приредила Зорана Опачић)

КОНТЕКСТИ: Слика Другог у савременој мађарској књижевности (приредио Марко Чудић)

СТУДИЈЕ, ОГЛЕДИ, ПРИЛОЗИ

ОЦЕНЕ, ПРИКАЗИ, БЕЛЕШКЕ

Објављено: 2024-02-01

Оцене и прикази

Погледај све бројеве