• Год. 55 Бр. 181 (2023)

  ЧИТАЊЕ ТРАДИЦИЈЕ: Муслиманске теме у српској књижевности (I) (приредиле Марија Мандић и Надија Реброња)

  НАСЛЕЂЕ МОДЕРНИЗМА: Траума у савременој српској књижевности (I) (приредио Марко Аврамовић)

  СТУДИЈЕ, ОГЛЕДИ, ПРИЛОЗИ

  ОЦЕНЕ, ПРИКАЗИ, БЕЛЕШКЕ

 • Год. 55 Бр. 180 (2023)

  НАСЛЕЂЕ МОДЕРНИЗМА: Станислав Краков (приредила Зорана Опачић)

  КОНТЕКСТИ: Слика Другог у савременој мађарској књижевности (приредио Марко Чудић)

  СТУДИЈЕ, ОГЛЕДИ, ПРИЛОЗИ

  ОЦЕНЕ, ПРИКАЗИ, БЕЛЕШКЕ

 • Год. 55 Бр. 179 (2023)

  КОНТЕКСТИ: Транскултурне теорије англографих аутора (приредила Милица Мустур)

  НАСЛЕЂЕ МОДЕРНИЗМА: Књижевност и ТВ серије: уметност адаптације (приредила Тијана Тропин)

  ПОЈМОВНИК

  КЊИЖЕВНА ГРАЂА

  СТУДИЈЕ, ОГЛЕДИ, ПРИЛОЗИ

  ОЦЕНЕ, ПРИКАЗИ, БЕЛЕШКЕ

 • Год. 54 Бр. 178 (2022)

  ЧИТАЊЕ ТРАДИЦИЈЕ: Веселин Чајкановић (1881–1946) (III) (приредилa Марија Шаровић)

  ЧИТАЊЕ ТРАДИЦИЈЕ: Књижевне теорије XX века у српској књижевној критици (III) (приредио Игор Перишић)

  ПОВОДИ: Педесет година истраживања периодике у Институту за књижевност и уметност (II) (приредила Јелена Милинковић)

  СТУДИЈЕ, ОГЛЕДИ, ПРИЛОЗИ

  ОЦЕНЕ, ПРИКАЗИ, БЕЛЕШКЕ

  Рецензенти Књижевне историје за 2022. годину (бр. 176–178)

  Издања Института за књижевност и уметност у 2022. години

1-4 од 16