др Бојан Јовић, главни и одговорни уредник (Институт за књижевност и уметност, Београд, Србија)

др Бојан Ђорђевић, заменик главног и одговорног уредника (Филолошки факултет Универзитета у Београду, Србија)

др Данијела Петковић (Институт за књижевност и уметност, Београд, Србија)

др Игор Перишић (Институт за књижевност и уметност, Београд, Србија)

др Весна Елез (Филолошки факултет Универзитета у Београду, Србија)

др Љиљана Бањанин (Универзитет у Торину, Италија)

др Андреј Николајевич Власов (Институт за руску књижевност Руске академије наука, Санкт Петербург, Русија)

др Наташа Ковачевић (Универзитет Источни Мичиген, Ипсиланти)

др Магдалена Кох (Адам Мицкевич Универзитет, Познан, Пољска)

др Сања Мацура (Филолошки факултет Универзитета у Бањој Луци, Босна и Херцеговина)

др Слађана Јаћимовић (Учитељски факултет Универзитета у Београду, Србија)

др Снежана Милосављевић Милић (Филозофски факултет Универзитета у Нишу, Србија)

др Роберт Ходел (Универзитет Хамбург, Немачка)

др Франсиско Хавијер Хуес Галвес (Мадридски универзитет Комплутенсе, Шпанија)

др Марко Аврамовић (Институт за књижевност и уметност, Београд, Србија)

др Дуња Душанић (Филолошки факултет Универзитета у Београду, Србија)

Лариса Костић, мср (Институт за књижевност и уметност, Београд, Србија)