др Бојан Јовић, главни и одговорни уредник (Институт за књижевност и уметност, Београд)

др Бојан Ђорђевић, заменик главног и одговорног уредника (Филолошки факултет, Београд)

др Данијела Петковић (Институт за књижевност и уметност, Београд)

др Игор Перишић (Институт за књижевност и уметност, Београд)

др Весна Елез (Филолошки факултет, Београд)

др Љиљана Бањанин (Università di Torino)

др Андреј Николајевич Власов (Институт русской литературы РАН, Санкт Петербург)

др Наташа Ковачевић (Eastern Michigan University, Ypsilanti)

др Магдалена Кох (Uniwersytet A. Mickiewicza, Poznan)

др Сања Мацура (Филолошки факултет, Бања Лука)

др Марјана Ђукић (Универзитет Црне Горе)

др Слађана Јаћимовић (Учитељски факултет, Београд)

др Снежана Милосављевић Милић (Филозофски факултет, Ниш)

др Роберт Ходел (Universität Hamburg)

др Франсиско Хавијер Хуес Галвес (Universidad Complutense, Madrid)

др Марко Аврамовић (Институт за књижевност и уметност, Београд)

др Дуња Душанић (Филолошки факултет, Београд)

Лариса Костић, мср (Институт за књижевност и уметност, Београд)