Два издања студије Природа у веровању и предању нашега народа I–II Тихомира Ђорђевића

Тихомир Р. Ђорђевић. Природа у веровању и предању нашега народа I–II. Београд: СКЗ, 2021, 516 и 444 стр.

  • Marija Šarović Институт за књижевност и уметност, Београд

Сажетак

У издању Српске књижевне задруге и у оквиру престижне едиције „Коло“, објављена је 2021. други пут знаменита двотомна студија Тихомира Р. Ђорђевића, Природа у веровању и предању нашега народа, у избору и уз предговор Бранка Златковића. Ово је свакако леп гест СКЗ, будући да је Ђорђевић својевремено објављивао за ову издавачку кућу, а био je и њен председник 1941–1942.

Референце

Tihomir R. Đorđević, Priroda u verovanju i predanju našega naroda I–II. Beograd: SKZ, 2021, 516 i 444 str.

Објављено
2024-02-01
Како цитирати
Број часописа
Секција
Оцене и прикази