Читаоцима – тумачење, с пријатељским поуздањем

Тихомир Брајовић. Тумачење лирске песме – од теорије до интерпретативне праксе. Нови Сад: Академска књига, 2022, 256 стр.

  • Vladimir Vukomanović Rastegorac Универзитет у Београду, Факултет за образовање учитеља и васпитача
Кључне речи: научни приказ, Тихомир Брајовић, научна критика, књижевност

Сажетак

Можда нема погрешнијег ни бољег тренутка за Тумачење лирске песме: погрешнијег – јер долази у доба кад је све више читача, а све мање читалаца; бољег – из истог разлога, који сведочи да нам је комуникативан водич кроз поезију данас потребан више него пре.

Референце

Tihomir Brajović. Tumačenje lirske pesme – od teorije do interpretativne prakse. Novi Sad: Akademska knjiga, 2022, 256 str.

Објављено
2024-02-01
Како цитирати
Број часописа
Секција
Оцене и прикази