(Не)могућа прича: „Лудило дана“ и Тајни закон приче

  • Nemanja Mitrović The European Graduate School, Saas-Fee, Switzerland
Кључне речи: прича, присуство, Морис Бланшо, интерпретација, Жак Дерида

Сажетак

Причање прича и захтев за причом представљају неке од основних особина наше културе. Приче чине наше искуство и свет око нас смисленим и зато наративнo знање треба посматрати као основни облик нашег знања. Међутим, шта ако причање прича почива на једном фундаменталном парадоксу: на покушају да се исприча оно што измиче наративизацији? Шта ако прича почива на једној темељној немогућности? Уз помоћ приче „Лудило дана“ Мориса Бланшоа и онога што он назива тајним законом приче, овај текст ће покушати да опише парадоксалност која се налази у срцу сваке наративизације.

Референце

Bident, Christophe. Maurice Blanchot: partenaire invisible. Seyssel: Éditions Champ Valon, 1998.

Blanchot, Maurice. "Le chant des sirènes". La Nouvelle Revue Française 19 (1954): 95-104.

Blanchot, Maurice. L'Amitié. Paris:Éditions Gallimard, 1971.

Blanchot, Maurice. L'Écriture du désastre. Paris: Éditions Gallimard, 1980.

Blanchot, Maurice. L'Entretien infini. Paris: Éditions Gallimard, 1969.

Blanchot, Maurice. L'espace littéraire, Paris: Éditions Gallimard, 1955.

Blanchot, Maurice. La folie du jour. Paris:Éditions Gallimard, 2002.

Blanchot, Maurice. Le livre à venir. Paris: Éditions Gallimard, 1959.

Blanchot, Maurice. Le pas au delà. Paris: Éditions Gallimard, 1973.

Blanchot, Maurice. The Book to Come. Stanford: Stanford University Press, 2003.

Blanchot, Maurice. The Gaze of Orpheus and Other Literary Essays. Barrytown: Station Hill, 1981.

Blanchot, Maurice. The Station Hill Blanchot Reader. Barrytown: Station Hill, 1999.

Blanšo, Moris. "Ludilo dana". Pismo 2. 5/6 (1986): 227-233.

Blanšo, Moris. "Poj sirena". Polja 57. 473 (2012): 78-82.

Blanšo, Moris. Eseji. Beograd: Nolit, 1960.

Carr, David. Time, Narrative, and History. Bloomington: Indiana University Press, 1986.

Davis, Lydia. "The Problem of Plot Summary in Blanchot's Fiction". Essays One. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2019: 367-370.

Derrida, Jacques. "Living On/Borderlines". London: Routledge & Keegan Paul, 1979, pp. 75-176.

Derrida, Jacques. Parages. Paris: Éditions Galilée, 1986.

Derrida, Jacques. Parages. Stanford: Stanford University Press, 2011.

Dušanić, Dunja. "Šta je današnja naratologija?". Književna istorija 53. 173 (2021): 213-230.

Fynsk, Christopher. "The Place of Friendship: Maurice Blanchot and Robert Antelme". Danish Yearbook of Philosophy 48 (2013): 21-36. CrossRef

Fynsk, Christopher. "Writing and Sovereignty: La folie du jour". Clandestine Encounters: Philosophy in the Narratives of Maurice Blanchot, Notre Dame: University of Notre Dame Press, 2010, pp. 178-195.

Hačion, Linda. Poetika postmodernizma. Novi Sad: Svetovi, 1996.

Hill, Leslie. Blanchot: Extreme Contemporary. London and New York: Routledge, 1997.

Savić-Ostojić, Bojan. "Beleška priređivača". Polja 57. 473 (2012): 57.

Vajt, Hejden. Metaistorija. Podgorica: CID, 2011.

Објављено
2024-02-01
Како цитирати
Број часописа
Секција
Студије, огледи, прилози