„Афричке песме“ Ота Толнаиjа: номадолошки и мањински приступ

  • Orsolya Bencsik Универзитет у Сегедину, Факултет друштвено-хуманистичких наука
Кључне речи: Ото Толнаи, афричке песме, Сенка Микела Барсела, екфраза, пустиња, уметничка аутономија, идентификација, номадологија, сопство и други

Сажетак

Ова студија бави се пустињом Ота Толнаија, Африком у његовим песмама, пустаром из детињства у Кањижи и материјама везаним за њу (песком, златом и прашином). Анализа се заснива на Толнаијевој збирци од тридесет и две песме о Африци, која представља један од узбудљивих експеримената у вези с Толнаијевом алхемијом као вредношћу и начином за стварање својеврсне уметничке аутономије, и подстицајан покушај за „радикално и аутономно стварање културе“. Његова збирка песама под насловом Сенка Микела Барсела објављена је 2006. године, а српски превод Арпада Вицка објављен је 2019. И премда Толнаи никада није био у Африци, он је кадар да континент и његове пустиње замисли на јединствено фасцинантан начин, кроз интерпретацију различитих уметничких и књижевних творевина попут Барселових слика, Рембоове поезије и биографије, путних наратива и песама Лорана Гаспара, Камијевих пустињских наратива, текстова Антоана де Сент-Егзиперија и номадолошке концепције Делеза и Гатарија. Мањински песник уграђује ове импресије у искуство властитог завичаја, истовремено избегавајући употребу стереотипа, клишеа или колонијалног схватања Африке као црног (непознатог, тамног) или егзотичног континета. За Толнаија пустиња постаје терен (уметничке) идентификације: открива се егзистенцијално и естетичко искуство бивствовања у радикално различитом простору (Африци), а скреће се пажња и на активну солидарност. У анализи афричких песама, проблеми уметничке аутономије, политичке идеологије и моћи тумаче се пре свега у оквирима мањинске и номадолошке теорије Делеза и Гатарија.

Референце

Bencsik, Orsolya. "Kagylóra szakosodni" ['Specijalizovati se za školjke']. Revizor, Link (poslednji put pristupljeno 17. 9. 2023)

Bencsik, Orsolya. 2012, "A sivatag, a Semmi szép, brutális nem-árnyéka" ['Pustinja, lepa, brutalna Ne-senka Ništavila']. Parnasszus, 2012/3, pp. 27-30.

Deleuze, Gilles - Guattari, Félix. "Traktat o nomadologiji: ratna mašina". U: Deleuze, Gilles - Guattari, Félix, Tisuću platoa, prev. Marko Gregerić. Zagreb: Sandorf i Mizantropija, 2013, str. 395-480.

Hajdeger, Martin, Bitak i vreme. S nemačkog preveo Miloš Todorović. Beograd: Službeni glasnik, 2007.

Koncz, István. "A szép Tisza és más" ['Lepa Tisa i drugo'],

Sőtér, Zsolt. "Az autonómia új esélyei?" ['Nove mogućnosti autonomije?']. Helikon, 2008/4, pp. 273-336.

Tengelyi, László. Élettörténet és sorsesemény ['Životna priča i sudbinski događaj']. Budapest: Atlantisz, 1998.

Tolnai, Oto. Kišinjevska ruža / Tolnai, Ottó, A kisinyovi rózsa. Prevela s mađarskog Draginja Ramadanski. Novi Sad: Akademska knjiga, 2013.

Tolnai, Oto. Pesnik od svinjske masti. Roman jednog radio-intervjua. Pitanja postavlja: Lajoš Parti Nađ. Prevod s mađarskog: Marko Čudić. Zrenjanin: Gradska narodna biblioteka, 2007.

Tolnai, Oto. Senka Mikela Barsela / Tolnai, Ottó, Miquel Barceló árnyéka. Preveo s mađarskog Arpad Vicko. Novi Sad: Akademska knjiga, 2019.

Tolnai, Ottó. "Miquel Barceló árnyéka" (vers) ['Senka Mikela Barsela (pesma)']. Jelenkor, 2005/5, pp. 417-425.

Tolnai, Ottó. A kisinyovi rózsa ['Ruža iz Kišinjeva']. Szeged, Factory Creative Studio, 2010.

Tolnai, Ottó. L'ombre de Miquel Barceló / Miquel Barceló árnyéka. Fordító [prevodioci]: Lorand Gaspar, Sarah Clair. Vic la Gardiole: L'Entretemps éditions, 2006.

Tolnai, Ottó. Világpor ['Prah sveta']. Budapest: Jelenkor, 2016.

Tolnai, Ottó. Wilhelm-dalok avagy a vidéki Orpheusz ['Vilhelmove pesme iliti Provincijski Orfej']. Pécs: Jelenkor, 1992.

Објављено
2024-02-01
Како цитирати
Број часописа
Секција
Контексти