Филмски и књижевни путопис: Кроз земљу наших краљева и царева Станислава Кракова

  • Zorana Opačić Универзитет у Београду, Факултет за образовање учитеља и васпитача
Кључне речи: документарни филм, Стара – Јужна Србија, путописна проза, Југословенски просветни филм, егзотични Балкан, путовање као ходочашће

Сажетак

У раду се бавимо другим филмом Станислава Кракова Кроз земљу наших царева и краљева (1932). Филм је на јесен 1931. снимао Југословенски просветни филм, продржавна задруга која је формирана да европској и домаћој јавности промовише идеологију југословенства и династију Карађорђевића. Указујемо на контекст настанка филма (Краковљев однос према југословенству између осталог), планирање снимања, замисао која се мењала (првобитно је „Артистик филм“ планирао да реализује десет малих филмова). Филм није сачуван, али о њему сведочи фељтон под истим насловом у Времену из јесени 1931. Реч је о филму који има за циљ да укаже на национални идентитет региона и опојну вредност дивљег Балкана. За Кракова Стара / Јужна Србија има велику личну и колективну вредност па путовање на Косово доживљава као хаџилук. Његови путописи издвајају се не само умећем приповедања већ и великом осетљивошћу за средњовековну архитектуру и фрескосликарство. За разлику од пређашње путописне прозе о Косову, Метохији и Македонији (књига Кроз Јужну Србију 1926), овде су суспрегнути критички тонови о немару с којим се држава односи према овом региону и свесном забораву за скорашње жртве Великог рата. Горчина и бес јасно израњају у чланку „Кајмакчалан“, насталом на истом путовању а објављеном годину касније. Иако се у снимање филма упустио као неко ко жели да свету покаже скрајнуте лепоте југа краљевине, у приповедању у великој мери занемарује пројугословенски предзнак филма / путописа и претвара га у промовисање српске културе, њене уметности и духовности.

Референце

Arsenijević Krakov, Milica. "Sećanje na oca". U: Krakov, Stanislav. Život čoveka na Balkanu. Beograd: Naš dom / L'Age d'Homme, 2009, 7-9.

Daković, Nevena. "Mythomoteur i Veliki rat". Zbornik Fakulteta dramskih umetnosti, br. 25/26, 2014, 139-158.

Daković, Nevena. Balkan kao (filmski) žanr: slika, tekst, nacija. Beograd: FDU, Institut za pozorište, film, radio i televiziju, 2008.

Daković, Nevena. Studije filma: ogledi o filmskim tekstovima sećanja. Beograd: Fakultet dramskih umetnosti - Institut za pozorište, film, radio i televiziju, 2014a.

Đerić, Zoran. Poetika srpskog filma. Srpski pisci o filmu 1908-2008. Banja Luka: Besjeda BLC, 2009.

Dimić, Ljubodrag. Kulturna politika u Kraljevini Jugoslaviji 1918-1941, II. Beograd: Stubovi kulture, 1997.

Dopis "Artistik filma" Direkciji društva Putnik, 25. maj 1931, Arhiv Jugoslavije, Beograd. Zbirka Stanislav Krakov, fond 102, fascikla 8-21.

Đorđević, Miodrag. Pod jugoslovenskim nebom, 1934. Youtube, pristupljeno 1. 12. 2023.

Dozvola, Ministarstvo vojske i mornarice, Đeneralštabno Odelenje, br. 2/4544, 23. 9. 1931.

Golgota Srbije (1940) - The Calvary of Serbia (1940) / Golgota Srbije, 1940. Dostupno na: Vimeo.

Jovanović, Aleksandar. "Umiranje u veselom bunilu: o Krilima Stanislava Krakova". Naši savremenici o Krakovu. Beograd: Službeni glasnik - Univerzitetska biblioteka Svetozar Marković, (1999, 2021) 2020, 355-391.

Kolarić, Vladimir. "Filmska delatnost ruskih emigranata u Beogradu i jugoslovenskim zemljama u prvoj polovini XX veka". Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti. Beograd: Fakultet dramskih umetnosti, br. 13/14, (2008), 181-198.

Kosanović, Dejan. "Da li je bilo filmske umetnosti u Kraljevini SHS / Kraljevini Jugoslaviji?" Zbornik radova Fakulteta dramske umetnosti, Beograd: Fakultet dramskih umetnosti, br. 6/7, (2003), 213-232.

Kosanović, Dejan. "Film i kinematografija (1896-1993)". u: red. Odbor Ivić, Pavle i dr. Istorija srpske kulture, Gornji Milanovac - Beograd: Dečje novine - Udruženje knjižara i izdavača Jugoslavije, 1994.

Kosanović, Dejan. Kinematografija i film u Kraljevini SHS / Kraljevini Jugoslaviji (1918-1941). Beograd: Filmski centar Srbije, 2011.

Krakov, Stanislav, "Stvaranje našeg filma", Vreme, 19-22. april, god. X, br. 29089, 11, 1930a.

Krakov, Stanislav. "Langa". U: Đerić, Zoran. Poetika srpskog filma, Srpski pisci o filmu 1908-2008. Banja Luka: Besjeda BLC, 2009.

Krakov, Stanislav. "Za čast otadžbine. U slavu naših palih predaka". u: Krakov, Stanislav, Za čast otadžbine & Požar na Balkanu. priredio Gojko Tešić. Beograd: Narodna knjiga / Alfa, 2000a, 7-9.

Krakov, Stanislav. Kroz Južnu Srbiju. Beograd: Vreme, 1926.

Krakov, Stanislav. Kroz zemlju naših careva i kraljeva. Prir. Gojko Tešić. Beograd: Službeni glasnik, Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković", 2020.

Krakov, Stanislav. Putopisi. 2. Kroz zemlju naših careva i kraljeva. Priredio Mirko Demić. Beograd: Dereta, 2018.

Krakov, Stanislav. Reportaže iz avijacije. Prir. Mladen Vesković. Beograd: Službeni glasnik, Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković", 2020b.

Krakov, Stanislav. Stvaralaštvo o Velikom ratu. Prir. Z. Opačić i N. Jovanović. Beograd: Službeni glasnik, Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković", 2020a.

Krakov, Stanislav. Za čast Otadžbine - Golgota Srbije. Scenario za dokumentarni film. [Rukopis], Narodna biblioteka Srbije, Beograd. Posebni fondovi. Arhiva Stanislava Krakova, signatura R 707/I/4, 1930.

Krakov, Stanislav. Za čast otadžbine & Požar na Balkanu. Priredio Gojko Tešić. Beograd: Narodna knjiga / Alfa, 2000.

Lista filmske građe - Artistik film, Golgota Srbije. "Lista filmske građe od izuzetnog značaja". Beograd: Službeni glasnik SRS, 19/80, br. 116, 1980.

Magris, Klaudio. Dunav. Beograd: Otkrovenje, 2007.

Marjanović, Božidar. Zakon o uređenju prometa filmova i nastanak Jugoslovenskog prosvetnog filma, najava za ciklus Srpski dokumentarni film u Kraljevini Jugoslaviji: Jugoslovenski prosvetni film, Jugoslovenska kinoteka, februar 2018, Kinoteka, pristupljeno 1 . 12. 2023.

Noworyta, Stanisław. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Enciklopedija.hr. pristupljeno 19. 12. 2023.

Objava Ministarstva unutrašnjih poslova Kraljevine Jugoslavije, Odeljenje javne bezbednosti, br.32060, 22. septembar 1931, Beograd. Arhiv Jugoslavije, Beograd. Zbirka Stanislav Krakov, fond 102, fascikla 8-21.

Objava, Ministarstvo unutrašnjih poslova Kraljevine Jugoslavije, Odeljenje javne bezbednosti, br. 32060, 22. septembar 1931, Beograd. Zbirka Stanislav Krakov, fond 102, fascikla 8-21.

Opačić, Zorana i Jovanović, Nataša. "Čuvar sećanja na zlatne seni". U: Krakov, Stanislav. Stvaralaštvo o Velikom ratu. prir. Z. Opačić, Zorana i N. Jovanović. Beograd: Službeni glasnik, Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković", 2020, 455-554.

Opačić, Zorana. "Avijatičarski putopisi Stanislava Krakova (nadzemaljska perspektiva avangardne putopisne proze)". Esej, esejisti i esejizacija u srpskoj književnosti; Forme pripovedanja u srpskoj književnosti. 2, Naučni sastanak slavista u Vukove dane (46), Beograd: Međunarodni slavistički centar, 2017, 427-437.

Opačić, Zorana. Alhemičar pripovedanja Stanislav Krakov, Beograd: Učiteljski fakultet, 2007.

Petrović, Predrag. "Avangardni roman i film". Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti, br. 13/14, 2008, 155-167.

Petrović, Predrag. "Kinematografsko pisanje romana (Krila Stanislava Krakova)". Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, knj. 54, sv. 3/2006, (2006), 511-526.

Petrović, Predrag. Horizonti modernističkog romana. Beograd: Čigoja štampa, 2021.

Preporuka Patrijarha Varnave na memorandumu Patrijaršije Srpske pravoslavne crkve, 19. 9. 1931. Zbirka Stanislav Krakov, fond 102, fascikla 8-21.

Šato, Dominik, Film i filozofija, prevela Bojana Anđelković, Beograd: Clio, 2011.

Savić, Aleksandar. "Srpski narod u Staroj Srbiji (1839-1846)". Baština, 46, (2018), 273-290. CrossRef

Tešić, Gojko. "Ko je bio Krakov". u: Krakov, Stanislav. Život čoveka sa Balkana. Beograd: L'age d'Homme, 1997, 415-418.

Vesković, Mladen. "Stanislav Krakov i njegov svet avijatike". U: Krakov, Stanislav. Reportaže iz avijacije. Prir. Vesković, Mladen. Beograd: Službeni glasnik, Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković", 2020, 367-282.

Zečević, Božidar. Srpska avangarda i film 1920-1932. Beograd: Udruženje filmskih umetnika, 2014.

Објављено
2024-02-01
Како цитирати
Број часописа
Секција
Наслеђе модернизма