Слика Медитерана у путописима Станислава Кракова: Цариград

  • Jelena Panić Maraš Универзитет у Београду, Факултет за образовање учитеља и васпитача
Кључне речи: путописац, хронотоп, западна цивилизација, оријент, Византија, српска држава, међуратна књижевност

Сажетак

Рад истражује обликовање слике Медитерана у путописној прози Станислава Кракова (првенствено Цариграда). Уочава се да колевку западноевропске цивилизације Краков види и као раскрсницу светова, тј. укрштаја различитих култура. Отуда и његово виђење Медитерана захвата широк лук одређен различитим европским, азијским и афричким просторима. Начин како Краков доживљава Медитеран донекле је одређен начином како види и сопствену земљу, те је врло често у његовим путописима реч о преливању култура, о укрштају светова, али и пејзажа. Ишчитавање многих културних феномена (Шпанија), описивање колонијалних утицаја (северна Африка) и доживљај медитеранског простора (Италија), као иманентан самом путописцу, указују у којој мери је слика Медитерана вишезначна и комплексна. Тако се Краков уписује међу истакнуте путописце српске књижевности прве половине 20. века који су подједнако надахнуто писали о Медитерану (Дучић, Црњански, Растко Петровић…).

Референце

Brodel, Fernan. Mediteran. Preveo s francuskog Svetomir Jakovljević. Beograd: Centar za geopoetiku, 1995.

Dučić, Jovan. Gradovi i himere. Beograd: Srpska književna zadruga, 1940.

Jaćimović, Slađana. Putopisi srpske avangarde. Beograd: Srpska književna zadruga, 2005.

Jerkov, Aleksandar. "Kontravokacija mediteranskog gubitka srpske kulture i Pavićevi kulturnopoetički palimsesti", Acqua Alta, Mediteranski pejzaži u modernoj srpskoj i italijanskoj književnosti, urednice Svetlana Šeatović, Marija Rita Leto, Persida Lazarević Di Đakomo, Beograd: Institut za književnost i umetnost, 2013, 539-571.

Jović, Bojan. "Fragmenti odsutnog Mediterana: putovanja Sredozemljem Rastka Petrovića",Acqua Alta, Mediteranski pejzaži u modernoj srpskoj i italijanskoj književnosti, urednice Svetlana Šeatović, Marija Rita Leto, Persida Lazarević Di Đakomo, Beograd: Institut za književnost i umetnost, 2013, 313-329.

Krakov, Stanislav. Čar Sintre. Priredio Gojko Tešić. Beograd: Službeni glasnik, Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković", 2020.

Opačić, Zorana. Alhemičar pripovedanja Stanislav Krakov. Beograd: Učiteljski fakultet, 2007.

Tešić, Gojko. "Od Ohrida, Gračanice i Dečana preko Mediterana i Sintre do Sumatre. Putopisna umetnost Stanislava Krakova", u: Krakov, Stanislav. Čar Sintre, putovanja po Evropi i Sredozemnom moru, Beograd: Službeni glasnik, Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković", 2020.

Објављено
2024-02-01
Како цитирати
Број часописа
Секција
Наслеђе модернизма