Ilić, B. (2023) У трагању за ‚савршеним‘ приповедачем: Проклета авлија као Андрићев наратолошки бедекер, Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, 55(179), стр. 225–238. doi: 10.18485/kis.2023.55.179.11.