ILIĆ, B. У трагању за „савршеним“ приповедачем: Проклета авлија као Андрићев наратолошки бедекер. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, v. 55, n. 179, p. 225–238, 1 out. 2023.