Девет живота Онореа де Балзака

Brooks, Peter. Balzac’s lives. New York: New York Review of Books, 2020, 280 pp.

  • Danka Ivanović Филолошки факултет Универзитета у Београду
Кључне речи: naučna kritika, književnost

Сажетак

Студија Питера Брукса Балзакови животи (Brooks 2020), како и сȃм аутор у уводном дијелу подвлачи, „није биографија, већ антибиографија“ (Исто: 2, превод Д. И.). Њен циљ је да кроз анализу ликова из Људске комедије и њихових биографија прикаже не само историјску, културну и политичку стварност Балзаковог времена већ и да повеже реалност и књижевност 19. вијека у двостранично огледало у којем се оне преплићу, једна на другу пресликавају и тиме постају неодвојиве: „Балзаков опширни роман није само огледало његовог времена – он је настајање овог огледала самог“ (Исто).

Референце

Brooks, Peter. Balzac’s lives. New York: New York Review of Books, 2020.

Објављено
2023-10-01
Како цитирати
Број часописа
Секција
Оцене и прикази