Значај манифеста и програмских текстова у српској модерни и (нео)авангарди

Манифести у српској књижевности 20. века: зборник радова. Ур. Светлана Шеатовић, Предраг Тодоровић. Београд: Институт за књижевност и уметност Београд, 2022, 428 стр.

  • Marija Terzić Институт за књижевност и уметност, Београд
Кључне речи: naučna kritika, književnost

Сажетак

Зборник научних радова Манифести у српској књижевности 20. века настао је као резултат симбиотског рада два одељења Института за књижевност и уметност у Београду (ИКУМ). Реч је о одељењима Упоредна истраживања српске књижевности и Поетика модерне и савремене српске књижевности. Уредници зборника су Светлана Шеатовић и Предраг Тодоровић, а рецензенти Соња Мацура, Предраг Петровић и Бојан Чолак. Зборник, у коме се налази двадесет и један рад, отвара предговор који су написали уредници, а затвара га индекс имена који броји 754 именске одреднице.

 

Референце

Manifesti u srpskoj književnosti 20. veka: zbornik radova. Ur. Svetlana Šeatović, Predrag Todorović. Beograd: Institut za književnost i umetnost Beograd, 2022, 428 str.

Објављено
2023-10-01
Како цитирати
Број часописа
Секција
Оцене и прикази