Izmeštena intelektualka – Daša Drndić

  • Sabina Giergiel Institut za slovensku filologiju; Filološki fakultet Jagelonski univerzitet u Krakovu, Poljska
Кључне речи: Daša Drndić, sećanje, Holokaust, izmešteni intelektualac, žrtve, prošlost

Сажетак

U tekstu se razmatra književni opus hrvatske spisateljice Daše Drndić, a osnovna ideja je određivanje autorke kao izmeštene intelektualke. Ovaj pojam zasniva se (prema Edvardu Sajdu) na kritičkom odnosu prema svetu koji je uslovljen situacijom bivstvovanja između, odnosno nepripadanju. Pozicija iskorenjenosti stvara posebnu etičku dimenziju uslovljenu bivstvovanjem izvan struktura (bilo koje) zajednice. Nepripadanje u slučaju D. Drndić povezano je s objektivnim, istorijskim okolnostima (raspad jugoslovenske zajednice), ali i sa sopstvenim izborom. U tekstu se naglašava i argumentizuje teza da je forma njenih tekstova striktno povezana s problematikom romana u kojima nalazimo književne reprezentacije traumatskog iskustva. Uvereni smo da labilna struktura proznih tekstova Daše Drndić korespondira sa složenošću sveta koji spisateljica opisuje. Oslanjajući se na te glavne interpretacijske linije, u tekstu ćemo se pozabaviti sledećim problemima: formom romana, odnosom fikcije i faktografije, doživljajem egzila, kulturnim i ličnim sećanjem.

Референце

Adorno, Theodor W. Dialektyka negatywna. Prevela Krystyna Krzemieniowa. Warszawa: PWN, 1986.

Bauman, Zygmunt. Ponowoczesność jako źródło cierpień. Warszawa: Wydawnictwo Sic!, 2000.

Božić Blanuša, Zrinka. "Svjedočanstvo i bliskost Sonnenschein Daše Drndić." Fluminensia 32. 1 (2020): 53-71. CrossRef

Domańska, Ewa. Mikrohistorie. Spotkania w międzyświatach, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1999.

Domańska, Ewa, Topolski, Jerzy i dr., (ur.). Między modernizmem a postmodernizmem. Historiografia wobec zmian w filozofii historii. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1994.

Drndić, Daša. April u Berlinu. Zaprešić: Fraktura, 2009.

Drndić, Daša. Belladonna. Zaprešić: Fraktura, 2012.

Drndić, Daša. Canzone di guerra. Nove davorije, Link. Bez paginacije, Web.

Drndić, Daša. EEG, Zaprešić: Fraktura, 2016.

Drndić, Daša. Leica format. Fuge. Zagreb: Meandar, 2003.

Drndić, Daša. Marija Czestochowska još uvijek roni suze (umiranje u Torontu). Rijeka-Zagreb: Adamić-Arkzin, 1997.

Drndić, Daša. "Prilagođavanje riječi: jezik i politika." Sarajevske sveske 10 (2005): 19-32.

Drndić, Daša. Sonnenschein. Powieść dokumentalna. Prevela. Dorota J. Ćirlić. Wołowiec: Czarne, 2010.

Drndić, Daša. Totenwande. Zidovi smrti. Zagreb: Meandar, 2000.

Durić, Dejan. "Od hodanja gradom do mapiranja: Leika format Daše Drndić kao topografska proza." Fluminensia 27. 1 (2015): 171-188.

Giergiel, Sabina. Ocalić pamiecią. Praktyki pamięci i zapominania we współczesnej prozie postjugosłowiańskiej. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2012.

Jambrešić-Kirin, Renata. "Egzil i hrvatska ženska autobiografska književnost 90-ih." Reč 61. 7(2001): 175-197.

Kiš, Danilo. Skladište. Priredila Mirijana Miočinović, Beograd: Prosveta, 2006.

Kobolt Katja. "Književnost sećanja Daše Drndić ili dijagnostika predela sećanja na Balkanu." ProFemina 46-50 (2007-2008): 142-149.

LaCapra, Dominick. Writing History, Writing trauma. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2001.

Lejeune, Philippe. Wariacje na temat pewnego paktu. O autobiografii. Preveli Wincenty Grajewski, Stanisław Jaworski i dr. Kraków: Universitas, 2001.

Levanat-Peričić, Miranda. "Kanonske biografije i autobiografski kanon Daše Drndić." Fluminensia 32. 1 (2020): 73-93. CrossRef

Lukić, Jasmina. "Imaginarne geografije egzila: Berlin i Rijeka kao fikcionalni toponimi u prozi Dubravke Ugrešić i Daše Drndić". Čovjek, prostor, vrijeme. Književno-antropološke studije iz hrvatske književnosti. Ur. Živa Benčić, Dunja Fališevac, Zagreb: Disput, 2006. 461-476.

Mijatović, Aleksandar. "Vrijeme nestajanja. Sjećanje, film i fotografija u romanu Leica format Daše Drndić." Fluminensia 22. 1 (2010): 25-44.

Molvarec, Lana. "Izmješteni identiteti u prozi Daše Drndić." Filološke studije 2 (2014): 318-335.

Nowicka, Magdalena. "Radykał, nomada, nie-radykał Edward W. Said i humanizam wykorzeniony". Migracje modernizmu. Nowoczesność i uchodźcy. Ur. Tomasz Majewski, Agnieszka Rejniak-Majewska i dr. Łódź: Wydawnictwo Officyna, 2014. 445-473.

Nycz, Ryszard. "Literatura nowoczesna wobec doświadczenia." Teksty Drugie 6 (2006): 55-69.

Nycz, Ryszard. "We władzy opowieści", Teksty Drugie 1-2 (2004): 3-8. CrossRef

Rothberg, Michael. The Implicated Subject. Beyond victims and Perpetrators, Stanford: Stanford University Press, 2019. CrossRef

Ryznar, Anera. "Interdiskurzivne fuge u romanu Leica format Daše Drndić." Fluminensia 26. 1 (2014): 35-46.

Said, Edward W. Representations of the Intellectual, New York: Vintage Books, 1996.

Said, Edward. W. "Myśli o wygnaniu." Preveo Jacek Gutorow. Literatura na świecie 9-10 (2008): 40-57.

Turczyn, Anna. "Autofikcja, czyli autobiografia psychopolifoniczna." Teksty Drugie 1-2 (2007): 203-211.

Vervat, Stejn. Holokaust, rat i transnacionalno sećanje. Svedočanstvo iz jugoslovenske i postjugoslovenske književnosti. Preveli Adrijana Zaharijević i Aleksandar Pavlović. Akademska knjiga: Novi Sad. 2020.

Zlatar, Andrea. Tekst, tijelo, trauma. Ogledi o suvremenoj ženskoj književnosti. Zagreb: Naklada Ljevak, 2004.

Објављено
2023-10-01
Како цитирати
Број часописа
Секција
Студије, огледи, прилози