Песме Оскара Давича и Живојина Жике Павловића

  • Biljana Mitrović Факултет драмских уметности Универзитет уметности у Београду
Кључне речи: Песма, Оскар Давичо, Живојин Жика Павловић, роман, ТВ серија, адаптација, трансмедијалност, свет приче, ауторска поетика

Сажетак

Циљ рада је да испита одлике адаптације романа Песма (1952) Оскара Давича у истоимену ТВ серију у режији Живојина Жике Павловића (РТБ, 1975). У анализи су најпре, из богате и разноврсне теоријске литературе из области адаптације и трансмедијалности, издвојене и са студијом случаја контекстуализоване оне теоретизације које су препознате у стваралачком поступку примењеном у овој екранизацији. Затим су размотрени односи ових дела и историјске фактографије (укључујући коришћење документарних снимака у серији), као и релације с другим остварењима фикције, те специфичности медијских и стилских израза романа и серије. Овако постављена анализа треба да доведе до закључака о карактеристикама ових текстова (књижевног, односно екранског) у медијским и поетичким ауторским опусима Давича и Павловића, у покушају дефинисања два писања и читања текста, света приче Песме/Песама ових аутора.

Референце

Pesma (TV serija 1975, r. Živojin Pavlović)

Otpisani (TV serija 1974-1975, r. Aleksandar Đorđević)

Povratak otpisanih (TV serija 1976-1977, r. Aleksandar Đorđević)

Grlom u jagode (TV serija 1976, r. Srđan Karanović)

Davičo, Oskar. Pesma. Beograd: Nolit, 1982.

Davičo, Oskar. Sunovrati: izabrane pesme, Beograd: Prosveta, 1968.

Delić, Jovan. Srpski nadrealizam i roman. Beograd: Srpska književna zadruga, 1980.

Milovanović, Aleksandra, Šibalić, Vanja, Mitrović, Biljana. "Šest strofa jedne pesme: između dokumenta i umetničke fikcije". Jović, Bojan, Daković, Nevena (ur.) Umetnost Živojina Pavlovića: priče, svetovi, mediji. Beograd: IKUM i FDU (2022): 87−100.

Pavlović, Živojin. Đavolji film: ogledi i razgovori, Novi Sad: Prometej, Beograd: Jugoslovenska kinoteka, 1996.

Barthes, Roland. "Od dela do teksta. Beker, Miroslav". Suvremene književne teorije. Zagreb, SNL, 1986a.

Barthes, Roland. "Smrt autora. Beker, Miroslav. Suvremene književne teorije. Zagreb: SNL, 1986b.

Cardwell, Sarah. "Adaptation Studies Revisited: Purposes, Perspectives, and Inspiration". The Literature / Film Reader: Issues of Adaptation. Eds. P. Lev, & J. M. Welsh. Plymouth: The Scarecrow Press (2007): 51-63.

Delač, Nataša. "Grlom u jagode: pseudo ili doživljena utopija". Nikolić, Mirjana (ur.) Zbornik radova sa naučnog skupa Menadžment dramskih umetnosti i medija - izazovi XXI veka. Beograd: FDU (2014): 29-40.

Dena, Christy. Transmedia practice: theorising the practice of expressing a fictional world across distinct media and environments. Doktorska disertacija. Sydney: University of Sydney, 2009.

Doležel, Ljubomir. Heterokosmika: fikcija i mogući svetovi. Prevela s engleskog Snežana Kalinić. Beograd: Službeni glasnik, 2008.

Eko, Umberto. O književnosti. Prevela s italijanskog Milana Piletić. Beograd: ALFA Narodna knjiga, 2002.

Genette, Gerard. Palimpsests: Literature in the Second Degree. Lincoln: University of Nebraska Press, 1997.

Hutcheon, Linda. A theory of Adaptation. New York, London: Routledge, 2006.

Jenkins, Henry; Ford, Sam; Green, Joshua. Spreadable Media: Creating Meaning and Value in a Networked Culture. New York: New York University Press, 2013.

Jenkins, Henry. Convergence culture where old and new media collide. NY University Press, 2006.

Jenkins, Henry. "Transmedia Storytelling 101" March 21, 2007 Henry Jenkins Link

Lotman, Jurij. Struktura umetničkog teksta. Beograd: Nolit, 1976.

Lotman, Jurij. Semiosfera: u svetu mišljenja. Čovek, tekst, semisofera, istorija. Novi Sad: Svetovi, 2004.

Pavlović, Živojin. Jahač na lokomotivi - Razgovori sa Živojinom Pavlovićem. Priredio Nebojša Pajkić. Beograd: Studentski kulturni centar, 2001.

Pavlović, Živojin. Planeta filma (sećanje). Beograd: Zepter book world, 2002.

Popović, Vasilije. "Dvadeset godina dramskog programa televizije Beograd (1958-1978 godine)". Iz istorije televizije Beograd. Miroslav Savićević (ur.) Beograd: Televizija Beograd, (1977/1984), 1-33.

Ryan, Marie-Laure (ed.). Narrative across Media: The Languages of Storytelling. Lincoln and London: University of Nebraska Press, 2004.

Ryan, Marie-Laure (ed.). "Transmedial Storytelling and Transfictionality". Poetics Today 34, 3 (2013): 361-388. CrossRef

Ryan, Marie-Laure (ed.). "Story/Worlds/Media: Tuning the Instruments of a Media-Conscious Narratology". Ryan, Marie-Laure; Thon, Jan-Noel (Eds.). Storyworlds across Media: Toward a Media-Conscious Narratology. Lincoln: University of Nebraska Press (2014): 25-49. CrossRef

Stam, Robert; Burgoune, Sandy, Flitterman-Lewis, Robert. New Vocabularies in Film Semiotics. London: Routledge, 1992.

Stam, Robert. "Beyond Fidelity: The Dialogics of Adaptation". Film Adaptation. Naremore, J. (Ed.). New Brunswick: Rutgers University Press, 2000.

Stam, Robert. "Introduction: The Theory and Practice of Adaptation". Literature and Film: A Guide to the Theory and Practice of Film Adaptation. Stam, Robert; Raengo, Alessandra (Eds.). Oxford: Blackwell Publishing (2005): 1-52.

Објављено
2023-10-01
Како цитирати
Број часописа
Секција
Наслеђе модернизма