Немањићи: телевизијски наратив између историје и идеологије

  • Bojana Vujin Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду
  • Viktorija Krombholc Филозофски факултет Универзитетa у Новом Саду
Кључне речи: идеологија, историја, фикција, телевизија, Немањићи

Сажетак

Циљ рада је да истражи идеолошке импликације употребе и наративне обраде историјске грађе у савременом телевизијском стваралаштву, с посебним освртом на серију Немањићи: рађање краљевине. Уочавајући неоспоран пораст интересовања за историјске теме и мотиве у књижевности и популарној култури у последњих неколико деценија, рад показује како историја приказана кроз призму телевизијског стваралаштва постаје огледало савремених прилика и покушај да се одговори изазовима времена у коме дело настаје. При томе се веродостојно преношење историјских чињеница потискује у други план или у потпуности напушта, док се инсистира пре свега на томе да се понуди нова верзија историје која ће бити забавнија, поучнија, провокативнија, или пак кориснија у идеолошком и дневнополитичком смислу. Овакав приступ историји послужиће као полазиште за анализу серије Немањићи и њеног односа према националној прошлости. У том смислу, Немањићи су у раду схваћени пре свега као одраз историјског тренутка у којем настају, као мерило кризе нације растрзане између митологизовања прошлости и сатиричног преиспитивања садашњости.

Референце

Allrath, Gaby & Gymnich, Marion (eds.). Narrative Strategies in Television Series. New York: Palgrave Macmillan, 2005. CrossRef

Аничић, Горан. "Мит је у темељу повести", интервју с др Смиљом Марјановић Душанић. Политика, 12. септембар 2017. Link 13. 9. 2019.

Апостоловски, Александар. "Сабор СПЦ критиковао Немањиће". Политика, 4. мај 2018. CrossRef 25. 1. 2019.

Gray, Ann & Bell, Erin. History on Television. Oxon: Routledge, 2013. CrossRef

Heinen, Sandra & Deines, Stefan. "History and Biography in Die Zweite Heimat: Narrative Strategies to Represent the Past." Allrath, Gaby & Gymnich, Marion (eds.). Narrative Strategies in Television Series. New York: Palgrave Macmillan, 2005, 191-210. CrossRef

Илић, Дејан. "За шаку динара". Пешчаник, 24. jануар 2018. Link 17. 2. 2019.

Ј. А. "Гордан Михић: Ову реченицу смо избацили из 'Немањића' и сада нам сви честитају". Крстарица, 19. фебруар 2018. Link 10. 7. 2021.

Kohlke, Marie-Louise. "Sexsation and the Neo-Victorian Novel: Orientalising the Nineteenth Century in Contemporary Fiction." Kohlke, Marie-Luise & Orza, Luisa (еds.). Negotiating Sexual Idioms: Image, Text, Performance. Amsterdam & New York: Rodopi, 2008, 53-77. CrossRef

Kozloff, Sarah. "Narrative Theory and Television." Allen, Robert C. (ed.). Channels of Discourse, Reassembled: Television and Contemporary Criticism. Second Edition. New York & London: Routledge, 1992, 52-76.

Малушев, Александра. "Историчари о грешкама и последицама у РТС 'пројекту века'". Република, 12. јануар 2018. CrossRef 20. 7. 2021.

Маркс, Карл. Осамнаести бример Луја Бонапарте. Превео с немачког Хуго Клајн. Нови Сад: Mediteran Publishing, 2017.

Милошевић, Срђан. "Серија Немањићи - прва епизода: скупо, а јефтино". Пешчаник, 9. јануар 2018. Link 17. 2. 2019.

Милошевић, Срђан. "Серија о Немањићима - преткритички осврт". Пешчаник, 3. мај 2017. Link 17. 2. 2019.

Niemi, Robert. History in the Media: Film and Television. Santa Barbara & Denver & Oxford: ABC-CLIO, 2006.

Немањићи: рађање краљевине. Режија: Маринковић, М. Сценарио: Михић, Г. Продукција: РТС, 2018.

Радуловић, Биљана. "Треба учити од Немањића", интервју с Драганом Бујошевићем. РТС, 13. август 2017. Link 17. 2. 2019.

Свирчев, Жарка. "Истина фикције Кнежеве вечере. Епистемолошки статус фикције у драми Је ли било кнежеве вечере? Виде Огњеновић". Зборник Матице српске за језик и књижевност, 61:1. Нови Сад: Матица српска, 2013, 211-226.

Стојановић, Дубравка. "Митски рат". Пешчаник, 3. јул 2014. Link 20. 12. 2018.

Ћирић, Соња. "Брига и 'брига' о језику", интервју с др Ранком Бугарским. Време, 12. април 2018. Link 1. 3. 2019.

Voigts-Virchow, Eckart. "History: The Sitcom, England: The Theme Park - Blackadder's Retrovisions as Historiographic Meta-TV." Allrath, Gaby & Gymnich, Marion. (eds.). Narrative Strategies in Television Series. New York: Palgrave Macmillan, 2005, 211-228. CrossRef

White, Hayden. Metahistory: The Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe. Baltimore & London: The Johns Hopkins University Press, 1975.

Wright, David C. Jr. & Austin, Allan W. (eds.) Space and Time: Essays on Visions of History in Science Fiction and Fantasy Television. Jefferson & London: McFarland & Company, 2010.

Објављено
2023-10-01
Како цитирати
Број часописа
Секција
Наслеђе модернизма