Утопија транскултурности – културолошке идеје Волфганга Велша

  • Milica Mustur Институт за књижевност и уметност, Београд
Кључне речи: култура, транскултурност, Волфганг Велш, индивидуум, идентитет, национални идентитет, трансдисциплинарност, културна политика, нормативна теорија

Сажетак

Средином 1990-их година филозоф Волфганг Велш формулише концепт транскултурности у намери да опише измењено стање друштвене и културне реалности касног двадесетог века. Велш промовише ову идеју као радикалну негацију „традиционалних“ културолошких теорија, базираних на представи о етничкој, социјалној и територијалној хомогености, као и на „чистоти“ и аутентичности појединачне националне културе. По Велшу, ни савременији концепти мултикултурности и интеркултурности не успевају да избегну главну замку уписану у старије културолошке теорије: „фаталну“ демаркацију између свог и туђег. Теорија транскултурности конституише се као нова културолошка парадигма према којој културе не постоје као одељене целине већ настају међусобним преплитањем и интегрисањем сопственог и страног, што модерна друштва чини структурно хетерогеним и хибридним. Идеолошки утемељена у теоријама друштвене и културне плуралности, транскултурност изазива на ново суочавање с питањима колективног и индивидуалног идентитета као и на питање њене применљивости у хуманистичким наукама, уметности и књижевности, на које често реферише. Као свака нова теоријска парадигма, и транскултурност улази у поље отвореног теоријског дискурса, на коме се проверавају њени стварни домети и валидност у опису и нормирању културне слике данашњице, што спада у један од главних циљева овог рада.

Референце

Hauser, Susanne; Weber, Julia: "ʽWindows on Architectureʼ. Zur Einführung". In: Susanne Huser, Julia Weber (Hg.): Architektur in transdisziplinärer Јеротић, Владета. Човек и његов идентитет. 2003. Link

Јунг, К. Г. Психолошки типови. Београд: Геца Кон 1938.

Perspektive. Von Philosophie bis Tanz. Aktuelle Zugänge und Positionen. Bielefeld: Transcript 2015. Jung, C. G. Psychologische Typen. Zürich: Rascher Verlag 1921. CrossRef

Nissen, Sylke. "Europäische Identität und die Zukunft Europas", Link, 10. 4. 2004.

Onkelbach, Christopher. Westdeutsche Allgemeine Zeitung 23. Juli 2005, Link

Pöhle, Klaus. "Ist europäische Identität unmöglich?", Link

Unterholzner, David. "Zum Begriff der 'Transkulturalität' bei Wolfgang Welsch". Universität Wien, 2004.

Welsch, Wolfgang. "Transkulturalität - die veränderte Verfassung heutiger Kulturen. Ein Diskurs mit Johann Gottfried Herder." In: Europäisches Kultur- und Informationszentrum in Thüringen (Hrsg.) VIA REGIA - Blätter für internationale kulturelle Kommunikation, H. 20. Link

Welsch, Wolfgang. "Transkulturalität - Lebensformen nach der Auflösung der Kulturen." Information Philosophie 20 (1992), 2:5-20.

Welsch, Wolfgang. "Was ist eigentlich Transkulturalität?" In: Darowska, L. - Lüttenberg, T. - Machold, C (Hrsg.): Hochschule als transkultureller Raum? Beiträge zur Kultur, Bildung und Differenz. Bielefeld: transcript, 2010: 39-66. CrossRef

Објављено
2023-10-01
Како цитирати
Број часописа
Секција
Контексти